VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 – po Gimnazjum

Adres szkoły:

Kisielewskiego 4B
ulica

numer

41-219 Sosnowiec
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / kwalifikacje zawodowe / rozszerzenia

 

a/ liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum:

 

Lp.

ROZSZERZENIA

CYKL KSZTAŁCENIA

oddział

od klasy I

od klasy II

1 policyjny j. angielski wos, historia, geografia 3 lata
2 wojskowy j. angielski wos, historia, geografia 3 lata
3 trener personalny j. angielski biologia, chemia, fizyka 3 lata
4 językowo- turystyczny j. angielski wos, historia, geografia 3 lata
5 menadżerski z angielskim biznesu j. angielski,

matematyka

geografia 3 lata
6 medyczno- ratowniczy j. angielski biologia, chemia 3 lata
7 sportowy pika nożna j. angielski biologia, geografia 3 lata
piłka ręczna

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

    Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie:  www.baczyn.edu.pl

 

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

  • Telefony: 32/2938139, kom.508149910
  • poczta elektroniczna:             lo7@sosnowiec.edu.pl
  • adres strony internetowej: zso14.edu.pl