VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka

Adres szkoły

Zamenhofa 15
ulica

numer

41-214 Sosnowiec
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / kwalifikacje zawodowe / rozszerzenia

a/ liceum ogólnokształcące:

Numer

oddziału

ROZSZERZENIA

CYKL KSZTAŁCENIA
Matematyczna z fizyką

1 A1

Klasa Aksjomatów

Matematyka, fizyka, język angielski 4 lata
Matematyczna z informatyką

1 A2

Klasa Aksjomatów

Matematyka, informatyka, język angielski 4 lata
Lingwistyczna

1 B

Klasa Globtroterów

Język angielski, geografia, język obcy nowożytny* (włoski/niemiecki/hiszpański/francuski)

 

4 lata
Biologiczno-chemiczna z dietetyką

1 C
Klasa Biogenezy

Biologia, chemia, matematyka 4 lata
Ekonomiczno-prawna

1 D1

Klasa Cogito

Wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski 4 lata
Psychologiczno-medialna

1 D2

Klasa Cogito

Język polski, historia,  język obcy nowożytny* (włoski/niemiecki/hiszpański/francuski) 4 lata

* Utworzone zostaną dwie grupy o największej liczbie chętnych

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

   Wykaz przedmiotów, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

NUMER ODDZIAŁU PROFIL Przedmioty punktowane podczas rekrutacji
1A1 MATEMATYCZNY Z FIZYKĄ Język polski

Matematyka

Język angielski

Fizyka

1 A2 MATEMATYCZNY Z INFORMATYKĄ Język polski

Matematyka

Język angielski

Informatyka

1B JĘZYKOWY Język polski

Matematyka

Język angielski

Język obcy nowożytny

1C BIOLOGICZNO-CHEMICZNY Z DIETETYKĄ Język polski

Matematyka

Biologia

Chemia

I D1 EKONOMICZNO-PRAWNY Język polski

Matematyka

Wiedza o społeczeństwie

Geografia

I D2   PSYCHOLOGICZNO-MEDIALNY Język polski

Matematyka

Historia

Język obcy nowożytny

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

  • telefony, fax: 32 291 87 02
  • poczta elektroniczna:             lo6@sosnowiec.edu.pl
  • adres strony internetowej: korczak.edu.pl

4/ Inne

Oddział

 

Przedmioty dodatkowe
I a1 matematyczny z fizyką

 

robotyka

elementy matematyki wyższej

 

I a2 matematyczny z informatyką
I b językowy kultura krajów anglojęzycznych

psychologia obsługi klienta

I c  biologiczno-chemiczny z dietetyką dietetyka, laboratorium biologiczne

 

I d1 ekonomiczno-prawny elementy psychologii, edukacja medialna, elementy prawa i ekonomii

 

I d2  psychologiczno-medialny