Technikum nr 8, Branżowa Szkoła I stopnia – w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych – po Gimnazjum

Adres szkoły:

Jagiellońska 13
ulica

numer

41-200 Sosnowiec
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / specjalizacje zawodowe / profile kształcenia / rozszerzenia 

 b/ technikum na podbudowie szkoły gimnazjalnej

Numer

oddziału

ZAWÓD KWALIFIKACJE CYKL KSZTAŁCENIA
1AG Technik elektronik ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

4
1CG Technik informatyk INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

4
1DG Technik informatyk INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

4
1GG

(0,5)

Technik realizacji nagrań AUD.08. Montaż dźwięku

AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

4
1GG

(0,5)

Technik programista INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

4
1HG Technik automatyk ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

4

c/ branżowa szkoła I stopnia:

Numer

oddziału

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA
1a Elektronik 3

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

Dostępne na stronie www.zse.edu.pl

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

–          telefony, fax:                                     32 292 44 70

–          poczta elektroniczna:                         sekretariat@zse.edu.pl

–          adres strony internetowej:                 https://zse.edu.pl