Technikum nr 8, Branżowa Szkoła I stopnia – w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Adres szkoły:

Jagiellońska 13
ulica

numer

41-200 Sosnowiec
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / specjalizacje zawodowe / profile kształcenia / rozszerzenia

 

 b/ technikum na podbudowie szkoły podstawowej:

Numer

oddziału

ZAWÓD

KWALIFIKACJE

CYKL KSZTAŁCENIA

1A

Technik elektronik

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

5

1C

Technik informatyk

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

5

1D

Technik informatyk

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

5

1F

Technik programista

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

5

1G

(0,5)

Technik informatyk

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

5

1G

(0,5)

Technik realizacji nagrań

AUD.08. Montaż dźwięku

AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

5

1H

Technik automatyk

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

5

 

 

 

c/ branżowa szkoła I stopnia:

 

lp Zawód Kwalifikacje
1 Elektronik ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

Dostępne na stronie www.zse.edu.pl

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

–          telefony, fax:                                     32 292 44 70

–          poczta elektroniczna:                         sekretariat@zse.edu.pl

–          adres strony internetowej:                 https://zse.edu.pl