Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatroniczne, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Samochodowo – Mechatroniczna, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Adres szkoły:

Kilińskiego 25
ulica

numer

41-200 Sosnowiec
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

a/ technikum:

Numer

oddziału

ZAWÓD KWALIFIKACJE CYKL KSZTAŁCENIA
1 AP5 Technik pojazdów samochodowych MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

5 lat
1 BP5 Technik mechatronik ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń                         i systemów mechatronicznych.

5 lat
1 BP5 Technik mechanik MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn  i urządzeń.

5 lat

 

b/ szkoła branżowa I stopnia:

Numer

oddziału

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA
1AP7 Mechanik pojazdów samochodowych 3 lata
1AP7 Elektromechanik pojazdów samochodowych 3 lata
1BP7 Kierowca mechanik 3 lata
1BP7 Elektryk 3 lata
1BP7 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 3 lata

 

c/ kursy kwalifikacyjne:

Numer

oddziału

NAZWA

CZAS TRWANIA DODATKOWE INFORMACJE
1K CHM.01 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 1100 godzin  

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i warunków przyjęć dostępne są na stronie internetowej szkoły: https://t5z7.ckziu25.sosnowiec.pl/
3/ Informacje i zapisy / kontakt:

  • telefony, fax: 032 /  266-11-80
  • poczta elektroniczna:             kilinski@ckziu25.sosnowiec.pl
  • adres strony internetowej: http://t5z7.ckziu25.sosnowiec.pl/

4/ Inne

Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne im. Jana Kilińskiego oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna im. Jana Kilińskiego  jest placówką edukacyjną istniejącą już od 1929 roku. W 2019 roku świętowaliśmy obchody 90-lecia istnienia “Kilińskiego”- bo tak przez społeczność lokalną nazywana jest nasza szkoła. W ciągu tego czasu placówka przechodziła wiele zmian, jednak niezmiennym i najważniejszym jej celem było i nadal pozostaje przygotowywanie uczniów do podjęcia dalszej nauki na studiach wyższych oraz wyposażenie w umiejętności zawodowe przydatne w dorosłym życiu. Staramy sie cały czas podążać za rynkiem pracy oferując kierunki nauki poszukiwane przez pracodawców. Szkoła kładzie duży nacisk na praktyczną naukę zawodu, zacieśnia współpracę z lokalnymi pracodawcami w celu bieżącego monitorowania zmian w przedsiębiorstwach. Nasza placówka prowadzi z cenionymi i doświadczonymi firmami zewnętrznymi klasy patronackie. Firmy Promet i Gühring, które zaangażowały sie w to przedsięwzięcie fundują najlepszym uczniom stypendia materialne a po zakończeniu nauki-oferty pracy. Wiele uznanych firm z branży motoryzacyjnej  wspiera naszą placówkę nowoczesnymi technologiami oraz urządzeniami, które zostały przekazane na rzecz szkoły. Uczniowie kształcący się na kierunkach samochodowych mają przywilej uczestniczenia w darmowym kursie prawa jazdy kategorii B.

Szkoła bierze ciągle udział w rożnego rodzaju programach i projektach. Pozwalają one młodym ludziom zobaczyć, jak wiele pozytywnych rzeczy wypływa z wymian międzynarodowych lub wsparcia finansowego, którego na realizację szkolnych projektów udzielają Unia Europejska bądź inne instytucje lub fundacje.

Nasza młodzież od lat wyjeżdża na projekty i staże międzynarodowe. Dzięki temu: doskonali umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, umiejętności językowe w codziennej komunikacji, poszerza słownictwo z zakresu języka obcego zawodowego, podwyższa kompetencje zawodowe, poznaje inną kulturę, nawiązuje nowe kontakty czy poznaje zasady funkcjonowania innych rynków pracy.

Wiemy, że pełny rozwój młodego człowieka następuje nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy na zajęciach lekcyjnych. Staramy się ciągle poszerzać formułę edukacyjną proponując młodzieży coraz to nowe, ciekawe i zgodne z jej oczekiwaniom sposoby spędzania wolnego czasu i poszerzania własnych zainteresowań. Swoje pasje i zainteresowania uczniowie mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych: przedmiotowych, sportowych, artystycznych.