Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatroniczne Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Samochodowo – Mechatroniczna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – po Gimnazjum

 

Adres szkoły:

Kilińskiego 25
ulica

numer

41-200 Sosnowiec
kod pocztowy miasto

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / kwalifikacje zawodowe / rozszerzenia

 

a/ technikum na podbudowie gimnazjum:

Numer

oddziału

ZAWÓD KWALIFIKACJE CYKL KSZTAŁCENIA
1 AG5 Technik pojazdów samochodowych MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

4 lata
1 BG5 Technik mechatronik ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń                         i systemów mechatronicznych.

4 lata
1 BG5 Technik mechanik MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn  i urządzeń.

4 lata

 

b/ szkoła branżowa I stopnia:

Numer

oddziału

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA
1AG7 Mechanik pojazdów samochodowych 3 lata
1AG7 Kierowca mechanik 3 lata
1AG7 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 3 lata

 

 

d/ kursy kwalifikacyjne:

Numer

oddziału

NAZWA

CZAS TRWANIA DODATKOWE INFORMACJE
1 M.03. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych  

1100 godzin

Dla zawodu: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

 

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły:

 

http://t5z7.ckziu25.sosnowiec.pl/pl

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

  • telefony, fax: 032 /  266-11-80      
  • poczta elektroniczna:             kilinski@ckziu25.sosnowiec.pl
  • adres strony internetowej: http://t5z7.ckziu25.sosnowiec.pl/

 

4/ Inne

   Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna  jest placówką edukacyjną istniejącą już od 1929 roku.
W tym roku będziemy świętować obchody 90-lecia istnienia “Kilińskiego”- bo tak przez społeczność lokalną nazywana jest nasza szkoła. W ciągu tego czasu placówka przechodziła wiele zmian, jednak niezmiennym i najważniejszym jej celem było i nadal pozostaje przygotowywanie uczniów do podjęcia dalszej nauki na studiach wyższych oraz wyposażenie w umiejętności zawodowe przydatne w dorosłym życiu. Staramy sie cały czas podążać za rynkiem pracy oferując kierunki nauki poszukiwane przez pracodawców. Szkoła kładzie duży nacisk na praktyczną naukę zawodu, zacieśnia współpracę z lokalnymi pracodawcami w celu bieżącego monitorowania zmian w przedsiębiorstwach. Nasza placówka prowadzi z cenionymi i doświadczonymi firmami zewnętrznymi klasy patronackie. Firmy Promet i Gühring, które zaangażowały sie w to przedsięwzięcie fundują najlepszym uczniom stypendia materialne a po zakończeniu nauki-oferty pracy. Wiele uznanych firm z branży motoryzacyjnej  wspiera naszą placówkę nowoczesnymi technologiami oraz urządzeniami, które zostały przekazane na rzecz szkoły. Uczniowie kształcący się na kierunkach samochodowych mają przywilej uczestniczenia w darmowym kursie prawa jazdy kategorii B.

Szkoła bierze ciągle udział w rożnego rodzaju programach i projektach. Pozwalają one młodym ludziom zobaczyć, jak wiele pozytywnych rzeczy wypływa z wymian międzynarodowych lub wsparcia finansowego, którego na realizację szkolnych projektów udzielają Unia Europejska bądź inne instytucje lub fundacje.

Nasza młodzież od lat wyjeżdża na projekty i staże międzynarodowe. Dzięki temu: doskonali umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, umiejętności językowe w codziennej komunikacji, poszerza słownictwo z zakresu języka obcego zawodowego, podwyższa kompetencje zawodowe, poznaje inną kulturę, nawiązuje nowe kontakty czy poznaje zasady funkcjonowania innych rynków pracy.

Wiemy, że pełny rozwój młodego człowieka następuje nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy na zajęciach lekcyjnych. Staramy się ciągle poszerzać formułę edukacyjną proponując młodzieży coraz to nowe, ciekawe i zgodne z jej oczekiwaniom sposoby spędzania wolnego czasu i poszerzania własnych zainteresowań. Swoje pasje i zainteresowania uczniowie mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych: przedmiotowych, sportowych, artystycznych.