IX Liceum Ogólnokształcące – Szkoła podstawowa

Adres szkoły:

Jana Dormana 9a
ulica

numer

41-219 Sosnowiec
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / kwalifikacje zawodowe / rozszerzenia

 

a/ liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej:

Numer

oddziału

ROZSZERZENIA

CYKL KSZTAŁCENIA
1A 1.    Profil artystyczno-medialny z elementami edukacji teatralnej

 

proponowane rozszerzenia:

język polski, wiedza o społeczeństwie

+ trzeci przedmiot do wyboru: język angielski albo historia

przedmiot uzupełniający: edukacja teatralna

 

2.    Profil humanistyczny z edukacją prawną

 

proponowane rozszerzenia:

język polski, wiedza o społeczeństwie

+ trzeci przedmiot do wyboru: język angielski albo historia

przedmiot uzupełniający: edukacja prawna

 

4 lata
1B Profil lingwistyczno-geograficzny w europeistyką

 

proponowane rozszerzenia:

język angielski, geografia

+ trzeci przedmiot do wyboru: język hiszpański albo język niemiecki

przedmioty uzupełniające: europeistyka, ekonomia
w turystyce

 

4 lata
1C Profil medyczny z elementami psychologii

 

proponowane rozszerzenia:

biologia, chemia, język angielski

przedmiot uzupełniający: psychologia i coaching

4 lata
1D Profil biologiczno-przyrodniczy z edukacją ekologiczną

 

proponowane rozszerzenia:

biologia

+ drugi przedmiot do wyboru: fizyka albo chemia

przedmiot uzupełniający: laboratorium ekologiczne

 

4 lata
1E Profil politechniczny z grafiką komputerową
i programowaniem
 proponowane rozszerzenia:

matematyka, fizyka

przedmiot uzupełniający: Matrix (grafika komputerowa
i programowanie)

 

4 lata

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

    Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie: www.ixlo.sosnowiec.pl

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

  • telefony, fax: 32 263 24 23
  • poczta elektroniczna:             lo9@sosnowiec.pl
  • adres strony internetowej: ixlo.sosnowiec.pl