II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater – po Szkole Podstawowej

Adres szkoły:

Parkowa 1
ulica

numer

41-200 Sosnowiec
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / kwalifikacje zawodowe / rozszerzenia    

a/ liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej:

Numer

oddziału

ROZSZERZENIA

CYKL KSZTAŁCENIA
1 A Profil kulturowy

1) j. polski

2) WOS

3) historia lub geografia lub filozofia

 

Profil językowy

1) j. angielski

2) j. obcy nowożytny (hiszpański lub francuski)

3) historia lub geografia

4 lata
1 B Profil biologiczno-chemiczny

1) biologia

2) chemia

4 lata
1 C Profil matematyczno-informatyczny

1) matematyka

2) fizyka lub geografia

3 ) informatyka lub j. angielski

 

Profil przyrodniczy

1) matematyka

2) biologia

3) chemia

4 lata
1 D Profil prawno-politologiczny

1) historia

2) WOS

3) j. angielski lub j. polski

4 lata

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

    Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie:  www.plater.edu.pl

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

  • telefony, fax: 32/ 266-45-35
  • poczta elektroniczna:             loplater@wp.pl
  • adres strony internetowej: plater.edu.pl