II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater – po Gimnazjum

Adres szkoły:

Parkowa 1
ulica

numer

41-200 Sosnowiec
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / kwalifikacje zawodowe / rozszerzenia

 

a/ liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum:

Numer

oddziału

ROZSZERZENIA

CYKL KSZTAŁCENIA
1A Profil medialny

1) j. angielski

2) j. polski lub obcy nowożytny

3) historia lub geografia

 

Profil językowy

1) j. angielski

2) j. obcy nowożytny (hiszpański lub francuski)

3) historia lub geografia

3 lata
1B Profil biologiczno-chemiczny

1) biologia

2) chemia

3 lata
1C Profil przyrodniczy

1) matematyka

2) biologia

3) chemia

 

Profil matematyczno-informatyczny

1) matematyka

2) fizyka lub geografia

3) informatyka lub j. angielski

3 lata
1D Profil prawno-politologiczny

1) historia

2) WOS

3) j. polski lub j. angielski

3 lata

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

    Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie:  www.plater.edu.pl

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

  • telefony, fax: 32/266-45-35
  • poczta elektroniczna:             loplater@wp.pl
  • adres strony internetowej: plater.edu.pl