CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru

Adres szkoły:

GROTA ROWECKIEGO 64
ulica

numer

41-200 SOSNOWIEC
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:  

b/ technikum:

TECHNIKUM NR 7 PROJEKTOWANIA I STYLIZACJI UBIORU
Numer

oddziału

ZAWÓD KWALIFIKACJE  

ROZSZERZENIA

CYKL KSZTAŁCENIA
1 technik przemysłu mody MOD.03. Projektowanie i

wytwarzanie wyrobów

odzieżowych

MOD.11. Organizacja procesów

wytwarzania wyrobów

odzieżowych

 

 

 

język polski

 

5 lat

2 technik usług fryzjerskich FRK.01. Wykonywanie usług

fryzjerskich

FRK.03. Projektowanie i

wykonywanie fryzur

 

 

język angielski

 

5 lat

3 technik fotografii i multimediów AUD.02. Rejestracja, obróbka i

publikacja obrazu

AUD.05. Realizacja projektów

graficznych i multimedialnych

 

 

 

język polski

 

5 lat

 

d/ kursy kwalifikacyjne:

Numer

grupy

NAZWA

CZAS TRWANIA DODATKOWE INFORMACJE
1. MOD.03. Projektowanie i

wytwarzanie wyrobów

odzieżowych

3 semestry kurs bezpłatny
2. CES.02. Eksploatacja maszyn i

urządzeń przemysłu szklarskiego

3 semestry kurs bezpłatny
3. AUD.02. Rejestracja, obróbka i

publikacja obrazu

3 semestry kurs bezpłatny

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie:  www.ckziu.com

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

  • telefony, fax: 32 / 266 06 82
  • poczta elektroniczna: sekretariat@ckziu.com
  • adres strony internetowej: ckziu.com