CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru – po Szkole Podstawowej

Adres szkoły:

GROTA ROWECKIEGO 64
ulica

numer

41-200 SOSNOWIEC
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

1/ Proponowane:

b/ technikum na podbudowie szkoły podstawowej:

TECHNIKUM NR 7 PROJEKTOWANIA I STYLIZACJI UBIORU UL. GROTA ROWECKIEGO 64
1. technik przemysłu mody MOD.03. Projektowanie i

wytwarzanie wyrobów

odzieżowych

MOD.11. Organizacja procesów

wytwarzania wyrobów

odzieżowych

5 lat
2. technik usług fryzjerskich FRK.01. Wykonywanie usług

fryzjerskich

FRK.03. Projektowanie i

wykonywanie fryzur

5 lat
3. technik technologii szkła CES.02. Eksploatacja maszyn i

urządzeń przemysłu szklarskiego

CES.04. Organizacja procesów

wytwarzania wyrobów ze szkła

5 lat
4. technik fotografii i multimediów AUD.02. Rejestracja, obróbka i

publikacja obrazu

AUD.05. Realizacja projektów

graficznych i multimedialnych

5 lat

 

d/ kursy kwalifikacyjne:

Numer

grupy

NAZWA

CZAS TRWANIA DODATKOWE INFORMACJE
1. MOD.03. Projektowanie i

wytwarzanie wyrobów

odzieżowych

3 semestry kurs bezpłatny
2. CES.02. Eksploatacja maszyn i

urządzeń przemysłu szklarskiego

3 semestry kurs bezpłatny
3. AUD.02. Rejestracja, obróbka i

publikacja obrazu

3 semestry kurs bezpłatny

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie:  www.ckziu.com

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

  • telefony, fax: 32 / 266 06 82
  • poczta elektroniczna: sekretariat@ckziu.com
  • adres strony internetowej: ckziu.com