CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Technikum nr 3 Gastronomiczno – Hotelarskie – po Szkole Podstawowej

Adres szkoły:

GROTA ROWECKIEGO 64
ulica

numer

41-200 SOSNOWIEC
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

b/ technikum na podbudowie szkoły podstawowej:

TECHNIKUM NR 3 GASTRONOMICZNO – HOTELARSKIE   UL. WAWEL 1
technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.02. Przygotowanie i

wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i

usług gastronomicznych

5 lat
technik hotelarstwa HGT.03. Obsługa gości w

obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w

recepcji

5 lat
technik organizacji turystyki HGT.07. Przygotowanie imprez

i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz

rozliczanie imprez i usług

turystycznych

5 lat
technik usług kelnerskich HGT.01. Wykonywanie usług

kelnerskich

HGT.11. Organizacja usług

gastronomicznych

5 lat

 

d/ kursy kwalifikacyjne:

Numer

grupy

NAZWA

CZAS TRWANIA DODATKOWE INFORMACJE
1. HGT.02. Przygotowanie i

wydawanie dań

3 semestry kurs bezpłatny
2. HGT.12. Organizacja żywienia i

usług gastronomicznych

3 semestry kurs bezpłatny, dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia   w zawodzie kucharz

 

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie:  www.ckziu.com

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

  • telefony, fax: 32 / 266 06 82
  • poczta elektroniczna: sekretariat@ckziu.com
  • adres strony internetowej: ckziu.com