CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Technikum nr 3 Gastronomiczno – Hotelarskie

Adres szkoły:

GROTA ROWECKIEGO 64
ulica

numer

41-200 SOSNOWIEC
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

b/ technikum:

TECHNIKUM NR 3 GASTRONOMICZNO – HOTELARSKIE

UL. WAWEL 1

Numer

oddziału

ZAWÓD KWALIFIKACJE  

ROZSZERZENIA

CYKL KSZTAŁCENIA
1. Technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.02. Przygotowanie

i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

 

język polski

5 lat
2. Technik hotelarstwa HGT.03. Obsługa gości w

obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w

recepcji

 

 

geografia

5 lat
3. Technik organizacji turystyki HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

 

 

geografia

5 lat
4. Technik usług kelnerskich HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

HGT.11. Organizacja usług

gastronomicznych

 

 

język polski

5 lat

 

 

d/ kursy kwalifikacyjne:

Numer

oddziału

NAZWA

CZAS TRWANIA DODATKOWE INFORMACJE
1. HGT.02. Przygotowanie

i wydawanie dań

3 semestry kurs bezpłatny
2. HGT.12. Organizacja żywienia

i usług gastronomicznych

3 semestry kurs bezpłatny

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

    Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie:  www.ckziu.com

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

  • telefony, fax: 32 / 266 06 82
  • poczta elektroniczna:             sekretariat@ckziu.com
  • adres strony internetowej: ckziu.com