Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

Adres szkoły:

BRACI MIEROSZEWSKICH 42
ulica

numer

41-219 SOSNOWIEC
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

 b/ technikum :

Technikum nr2 Architektoniczno Budowlane

Numer

oddziału

ZAWÓD KWALIFIKACJE CYKL KSZTAŁCENIA
I TAB2 Technik budownictwa

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych sporządzanie kosztorysów 5
I TAB2 Technik architektury krajobrazu OGR.03 Projektowanie, urządzanie  pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac

związanych z budową oraz

konserwacją obiektów małej

architektury krajobrazu

5
I TAB2 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
5

c/ Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana

Numer

oddziału

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA
I M3 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 3
I M3 Monter sieci i instalacji sanitarnych 3
I M3 Monter stolarki budowlanej 3

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana

Numer

oddziału

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA
I  WZ Cukiernik 3
I  WZ Blacharz samochodowy 3
I  WZ Elektromechanik 3
I  WZ Fryzjer 3
I  WZ Elektromechanik pojazdów samochodowych 3
I  WZ Lakiernik samochodowy 3
I  WZ Mechanik pojazdów samochodowych 3
I  WZ Piekarz 3
I  WZ Stolarz 3
I  WZ Sprzedawca 3

 

d/ kursy kwalifikacyjne:

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

    Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie:

http://www.ckziu25.sosnowiec.pl

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

 

4/ Inne:

Proponowane formy zajęć wychowania fizycznego do wyboru :

Zajęcia sportowe ( tenis stołowy, siatkówka, koszykówka )

Zajęcia rekreacyjno – zdrowotne (piłkarzyki stołowe, siłownia)

 

Współczesny pracodawca oczekuje, aby absolwent szkoły zawodowej był w pełni  przygotowany do podjęcia zatrudnienia na konkretnym stanowisku. Technikum nr 2 Architektoniczno – Budowlane i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 jako nowoczesne szkoły zawodowe  przygotowują młodzież do płynnego wejścia na rynek pracy oraz kompetentnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkoła kładzie duży nacisk na praktyczną naukę zawodu i współpracę z   firmami branżowymi. Dzięki wieloletniej współpracy z renomowanymi firmami oraz nowoczesnej bazie dydaktycznej uczniowie mają dostęp do nowoczesnych technologii i nowych rozwiązań pojawiających się na rynku.

NASI PARTNERZY:                                                                                                                    

FAKRO,  GEBERIT, CEKOL, MAPEI POLSKA, VISSMAN, HORMANN,PASEK POLSKA, AKADEMIA TECHNIK MALARSKICH, ELEKTO-KOCJAN; ALFA PROJEKT ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA w ramach współpracy organizowane są również szkolenia, oraz wycieczki branżowe;
Uczniowie biorą udział i  osiągają sukcesy  w konkursach i olimpiadach budowlanych na wszystkich szczeblach, np. konkurs „Złota Kielnia”, olimpiada „Buduj z Pasją”, Wojewódzki Konkurs Prac Technicznych Uczniów Szkół Budowlanych;
W Szkole Branżowej I Stopnia nr 2 prowadzony jest dualny system kształcenia.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się u lokalnych pracodawców na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, uczniowie mają status pracownika młodocianego, pracodawca odprowadza wszystkie składki do ZUS; uczniowie otrzymują wynagrodzenie za pracę.
Nasza młodzież od wielu lat wyjeżdża na praktyki zagraniczne i staże międzynarodowe w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Niemczech oraz Czechach