Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2- po Gimnazjum

 

Adres szkoły:

BRACI MIEROSZEWSKICH 42
ulica

numer

41-219 SOSNOWIEC
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / kwalifikacje zawodowe / rozszerzenia

 

 

b/ technikum na podbudowie gimnazjum:

Technikum nr2 Architektoniczno Budowlane

Numer

oddziału

ZAWÓD KWALIFIKACJE CYKL KSZTAŁCENIA
IAG Technik budownictwa BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

4
IAG Technik architektury krajobrazu

 

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

4
IAG Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

ELE.08. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

ELE.09. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

4

 

 

c/ Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana

Numer

oddziału

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA
I MG Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 3
I MG Monter sieci i instalacji sanitarnych 3
I MG Monter stolarki budowlanej 3

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

Numer

oddziału

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA
I  WG cukiernik 3
I  WG blacharz samochodowy 3
I  WG elektromechanik 3
I  WG fryzjer 3
I  WG kucharz 3
I  WG mechanik pojazdów samochodowych 3
I  WG piekarz 3
I  WG stolarz 3
I  WG sprzedawca 3

 

  

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

    Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie:

 

http://www.ckziu25.sosnowiec.pl

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

 

4/ Informacje o szkole

Współczesny pracodawca oczekuje, aby absolwent szkoły zawodowej był w pełni  przygotowany do podjęcia zatrudnienia na konkretnym stanowisku. Technikum nr 2 Architektoniczno – Budowlane i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 jako nowoczesne szkoły zawodowe  przygotowują młodzież do płynnego wejścia na rynek pracy oraz kompetentnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkoła kładzie duży nacisk na praktyczną naukę zawodu i współpracę z pracodawcami tak, aby absolwent naszej szkoły  bez problemu znalazł pracę.

Szkoła współpracuje z wiodącymi firmami branżowymi: FAKRO, KOŁO, GEBERIT, CEKOL, MAPEI POLSKA, VISSMAN, PASEK POLSKA, AKADEMIA TECHNIK MALARSKICH, ELEKTO-KOCJAN; w ramach współpracy organizowane są szkolenia, pokazy oraz wycieczki branżowe;
Uczniowie biorą udział i  osiągają sukcesy  w konkursach i olimpiadach budowlanych na wszystkich szczeblach, np. konkurs „Złota Kielnia”, olimpiada „Buduj z Pasją”, Wojewódzki Konkurs Prac Technicznych Uczniów Szkół Budowlanych;
W Szkole Branżowej I Stopnia nr 2 prowadzony jest dualny system kształcenia.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się u lokalnych pracodawców na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, uczniowie mają status pracownika młodocianego, pracodawca odprowadza wszystkie składki do ZUS; uczniowie otrzymują wynagrodzenie za pracę.
Nasza młodzież od wielu lat wyjeżdża na praktyki zagraniczne i staże międzynarodowe.

Kariera zawodowa zaczyna
się w szkole II

 • Program PO WER
 • Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów
  oraz kadry kształcenia zawodowego
 • Formy wsparcia:
 • Praktyki i staże zagraniczne dla uczniów w:
 • Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Niemczech, Czechach

 

Dobra praktyka – najlepszą nauką

 • Program PO WER
 • Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów
  oraz kadry kształcenia zawodowego
 • Formy wsparcia:
 • Praktyki i staże zagraniczne dla uczniów w:
 • Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Niemczech, Czechach

 

PARSIFAL, THE LEGEND RESEARCHER

Program ERASMUS+

Projekt promuje podniesienie jakości w edukacji oraz multidyscyplinarne metody nauczania. Założeniem projektu jest poprawa umiejętności pisania i czytania nastolatków oraz motywowanie
ich do czytania.

Udział w  projektach pozwala młodzieży na zdobycie certyfikatów, doskonalenie umiejętności językowych, w tym poszerzanie słownictwa zawodowego. Co ważne, nabywanie praktycznych umiejętności odbywa się w rzeczywistym środowisku zawodowym, a uczeń poza podniesieniem kompetencji zawodowych, poznaje zagraniczne rynki pracy i nawiązuje międzynarodowe kontakty