CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE

Adres szkoły:

GROTA ROWECKIEGO 64
ulica

numer

41-200 SOSNOWIEC
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / specjalizacje zawodowe / profile kształcenia / rozszerzenia

b/ technikum

  TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE

UL. GROTA ROWECKIEGO 66

Numer

oddziału

ZAWÓD KWALIFIKACJE ROZSZERZENIA CYKL KSZTAŁCENIA
1.        technik ekonomista EKA.04. Prowadzenie

dokumentacji w jednostce

organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw

kadrowo-płacowych i

gospodarki finansowej jednostek

organizacyjnych

 

 

 

 

geografia

5 lat
2.        technik rachunkowości EKA.05. Prowadzenie spraw

kadrowo-płacowych i

gospodarki finansowej jednostek

organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie

rachunkowości

 

 

język angielski

5 lat
3.        technik reklamy PGF.07. Wykonywanie

przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią

reklamową

 

język polski

5 lat
4.        technik weterynarii ROL.11. Prowadzenie chowu i

inseminacji zwierząt

ROL.12. Wykonywanie

weterynaryjnych czynności

pomocniczych

 

 

biologia

5 lat

 

d/ kursy kwalifikacyjne:

Numer

grupy

NAZWA

CZAS TRWANIA DODATKOWE INFORMACJE
1.        EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 2 semestry kurs bezpłatny, kwalifikacja w zawodzie technik rachunkowości
2.        EKA.07. Prowadzenie

rachunkowości

2 semestry kurs bezpłatny, kwalifikacja w zawodzie technik rachunkowości
3.        EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych 2 semestry kurs bezpłatny, kwalifikacja w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

    Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie:  www.ckziu.com

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

  • telefony, fax: 32 / 266 06 82
  • poczta elektroniczna:             sekretariat@ckziu.com
  • adres strony internetowej: ckziu.com