CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE – po Gimnazjum

Adres szkoły:

GROTA ROWECKIEGO 64
ulica

numer

41-200 SOSNOWIEC
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

b/ technikum na podbudowie gimnazjum:

Numer

oddziału

ZAWÓD KWALIFIKACJE CYKL KSZTAŁCENIA
TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE   UL. GROTA ROWECKIEGO 66
1. technik ekonomista EKA.04. Prowadzenie

dokumentacji w jednostce

organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw

kadrowo-płacowych i

gospodarki finansowej jednostek

organizacyjnych

4 lata
2. technik reklamy PGF.07. Wykonywanie

przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią

reklamową

4 lata
3. technik weterynarii ROL.11. Prowadzenie chowu i

inseminacji zwierząt

ROL.12. Wykonywanie

weterynaryjnych czynności

pomocniczych

4 lata

 

d/ kursy kwalifikacyjne:

Numer

grupy

NAZWA

CZAS TRWANIA DODATKOWE INFORMACJE
1. EKA.07. Prowadzenie

rachunkowości

4 semestry kurs bezpłatny, kwalifikacja w zawodzie technik rachunkowości

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie:  www.ckziu.com

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

  • telefony, fax: 32 / 266 06 82
  • poczta elektroniczna: sekretariat@ckziu.com
  • adres strony internetowej: ckziu.com