Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA

 Adres szkoły:

UL. SZYMANOWSKIEGO 3B
ulica

numer

41-219 SOSNOWIEC
kod pocztowy miasto

 

c/ szkoła branżowa I stopnia:

Numer

oddziału

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA
1A Kucharz, mechanik pojazdów samochodowych i dodatkowa oferta zawodów pomocniczych – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 3 lata
1B  Cukiernik, murarz – tynkarz i dodatkowa oferta zawodów pomocniczych –  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 3 lata

 2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie: http://www.ckziu25.sosnowiec.pl

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

  • telefony, fax: 032 /  266-61-97     
  • poczta elektroniczna:             zs@ckziu25.sosnowiec.pl
  • adres strony internetowej: http://www.ckziu25.sosnowiec.pl

4/ Inne

Proponowane formy  zajęć wychowania fizycznego do wyboru:

  • zajęcia sportowe ( tenis stołowy)
  • zajęcia rekreacyjno – zdrowotne (gimnastyka, tenis stołowy, siłownia)

 

W szkole realizowane są projekty:

  • „Staże zawodowe szansą na lepsza pracę. Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, uczniowie mogą skorzystać z płatnych staży, atrakcyjnych szkoleń i kursów z zakresu gastronomii, cukiernictwa i mechaniki pojazdów
  • „Dobra praktyka najlepszą nauką” w ramach europejskiego programu PO WER – projekt zagranicznych praktyk zawodowych. Uczniowie uczestniczą w kursach językowych przygotowujących ich do wyjazdów na praktyki do Hiszpanii.

 

Dzięki wyjazdom doskonalą umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, umiejętności językowe w codziennej komunikacji, poszerzają słownictwo z zakresu języka obcego zawodowego, podwyższają kompetencje zawodowe, poznają inną kulturę, obyczaje, nawiązują nowe kontakty, poznają zasady funkcjonowania  rynków pracy.