Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA – Gimnazjum

Adres szkoły:

UL. SZYMANOWSKIEGO

 

3B
ulica

numer

 41-200 Sosnowiec
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / kwalifikacje zawodowe / rozszerzenia

  

c/ szkoła branżowa I stopnia:

Numer

oddziału

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA
1 Kucharz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, murarz – tynkarz i dodatkowa oferta zawodów pomocniczych (pracownik pomocniczy obsługi hotelowej) 3 lata

  

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie: http://www.ckziu25.sosnowiec.pl

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Podstawowym kryterium jest posiadanie przez kandydata orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczeń przyjęty do Branżowa Szkoła I Stopnia zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia  w danym zawodzie. 

W roku szkolnym 2019/2020 będzie obowiązywał następujący limit miejsc
w poszczególnych typach szkół:

Branżowa Szkoła I Stopnia – ilość przewidzianych miejsc – 16

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

  • telefony, fax: 032 / 266-61-97
  • poczta elektroniczna:             zs@ckziu25.sosnowiec.pl
  • adres strony internetowej: http://www.ckziu25.sosnowiec.pl

 

4/ Inne

 

W szkole realizowane są projekty:

  • Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu. uczniowie mogą skorzystać z płatnych staży, atrakcyjnych szkoleń i kursów z zakresu gastronomii, cukiernictwa i mechaniki pojazdów
  • Dobra praktyka – najlepszą nauką. Program PO WER. Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.
  • PARSIFAL, THE LEGEND RESEARCHER. Projekt promuje podniesienie jakości
    w edukacji oraz multidyscyplinarne metody nauczania. Założeniem projektu jest poprawa umiejętności pisania i czytania nastolatków oraz motywowanie ich do czytania.

Dzięki wyjazdom doskonalą umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, umiejętności językowe w codziennej komunikacji, poszerzają słownictwo z zakresu języka obcego zawodowego, podwyższają kompetencje zawodowe, poznają inną kulturę, obyczaje, nawiązują nowe kontakty, poznają zasady funkcjonowania rynków pracy.