CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Branżowa Szkoła I Stopnia Gastronomiczna nr 4 – po Gimnazjum

Adres szkoły:

GROTA ROWECKIEGO 64
ulica

numer

41-200 SOSNOWIEC
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

c/ szkoła branżowa I stopnia po gimnazjum:

Numer

oddziału

ZAWÓD CYKL KSZTAŁCENIA
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 GASTRONOMICZNA  UL. WAWEL 1
1. kucharz 3 lata
2. cukiernik 3 lata
3. piekarz 3 lata

 

d/ kursy kwalifikacyjne:

Numer

grupy

NAZWA

CZAS TRWANIA DODATKOWE INFORMACJE
1. HGT.02. Przygotowanie i

wydawanie dań

3 semestry kurs bezpłatny
2. HGT.12. Organizacja żywienia i

usług gastronomicznych

3 semestry kurs bezpłatny, dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia   w zawodzie kucharz

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie:  www.ckziu.com

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

  • telefony, fax: 32 / 266 06 82
  • poczta elektroniczna: sekretariat@ckziu.com
  • adres strony internetowej: ckziu.com