Strona główna

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu posiada już ponad 50-letnią tradycję. Nowoczesna, wciąż modernizowana, baza dydaktyczna i stosowane w szkole aktywne metody nauczania zagwarantują Ci zdobycie wykształcenia na wysokim poziomie oraz dadzą możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach lub uzyskania zatrudnienia na współczesnym rynku pracy.

Nauczyciele, których tu spotkasz, są wprawdzie wymagający, ale też otwarci i życzliwi. Przyjazna atmosfera sprawia, że każdy u nas czuje się bezpiecznie.

Nowoczesność obiektu na miarę współczesnych czasów, wysoko wykwalifikowana kadra, świetna atmosfera, bardzo szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych – wszystko to będzie sprzyjać Twojemu rozwojowi.


Wysokie wyniki

Wysokie wyniki
Elektronik został uznany za wspierającą szkołę sukcesu. Oznacza to, że uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na egzaminach zawodowych i maturalnych, dzięki wysokiej efektywności kształcenia.

Bezpieczna szkoła

Bezpieczna szkoła
Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. We wszystkich badaniach jesteśmy wskazywani jako miejsce przyjazne. Naszym celem jest wychowanie w poczuciu bezpieczeństwa i poszanowaniu praw człowieka.

Duża liczba pracowni

Duża liczba pracowni
Posiadamy blisko 20 pracowni informatycznych i elektronicznych. Dodatkowo dysponujemy nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem, które pomaga rozwijać umiejętności naszych uczniów.

Szkoła tradycji

Szkoła tradycji
Nasza nowoczesna szkoła, pełna energii i pasji, ma już ponad 50 lat. Nieustannie kształcimy na najwyższym poziomie. Budzimy wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Nasza tradycja daje nam mądrość i siłę w kształtowaniu nowych pokoleń.

Uczniowie na medal

Uczniowie na medal
Co roku nasi uczniowie zdobywają tytuły Laureatów i Finalistów na ogólnopolskich konkursach i olimpiadach. Jesteśmy również najbardziej usportowioną szkołą w regionie.