LICEUM REKRUTACJA TERMINARZ KONTAKTProfil JĘZYKOWO-HUMANISTYCZNY
Profil BIOLOGICZNO-CHEMICZNY


Profil SPORTOWY O SPECJALIZACJI PIŁKA NOŻNA (chłopcy)


.

Rekrutacja

oraz opis prób sprawności fizycznej:

TERMINARZ

postępowania rekrutacyjnego: 1. Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej dla młodzieży (klasy ogólne):  od 18 maja do 18 czerwca 2018r.  do godz. 15:30

 2. Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego (klasy  sportowe): od 18 maja do 4 czerwca 2018r. do godz. 15:30

 3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej z zakresu piłki nożnej (dla kandydatów do klasy  sportowej o profilu piłka nożna): 10 maja 2018 r. godz. 15:00. Miejsce: boisko przy stadionie klubu Zagłębie Sosnowiec,ul. Kresowa 1, Sosnowiec lub 14.06.2018,od. godz. 14:00

 4. Ogłoszenie wyników próby sprawności fizycznej:
  ...................................................................................................................

 5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego: od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. do godz. 15:30

 6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej:  do 5 lipca 2018r.

 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum: 6_lipca 2018r. do godz. 12:00

 8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego: od 6 lipca do 12 lipca2018r. do godz. 15:30

 9. Ogłoszenie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły: 13 lipca 2018r. do godz. 12:00

 10. Rekrutacja uzupełniająca, jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami: od13 lipca 2018r.  
  Nabór do liceum odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony:

www.slaskie.edu.com.pl

KONTACT

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu

III Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa

Tel.: (32) 299-89-42 – sekretariat uczniowski

Email: lo3@sosnowiec.edu.pl