O szkole
ZAPEWNIAMY:
  • nauczanie na najwyższym poziomie,
  • wszechstronność kształcenia i dobór rozszerzeń,
  • doświadczoną i życzliwą kadrę pedagogiczną,
  • miłą i przyjazną atmosferą,
  • bogaty księgozbiór biblioteczny,
  • liczne zajęcia pozalekcyjne - szkolny teatr, redakcja szkolnej gazetki, wolontariat, koła przedmiotowe, zajęcia sportowe,
  • nowoczesną pracownię językową,
  • nowoczesne laboratoria - biologiczne i chemiczne,
  • nowoczesną pracownię pierwszej pomocy,
  • smaczne domowe obiady,
  • troskę o bezpieczeństwo uczniów (monitoring, elektroniczna karta wstępu do szkoły),
  • bezprzewodowy Internet na terenie szkoły.
  • "Kącik Licealisty".
SZKOŁA:
  • jest Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego, współpracuje z wydziałami:
   - Prawa i Administracji,
   - Nauk Społecznych: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
   - Informatyki i Nauki o Materiałach
   - Filologiczny
   - Nauk o Ziemi
   - Biologii i Ochrony Środowiska
  • współpracuje z Narodowym Centrum Energetyki Jądrowej i Ministerstwem Energii
  • uczestniczy w warsztatach i konkursach we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach
  • jest jedną z najlepszych szkół średnich - nie tylko w Sosnowcu, ale także w województwie Śląskim i w całej Polsce,
  • otrzymała na podstawie decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty prestiżowy certyfikat "Śląskiej Szkoły Jakości",
  • uczestniczy w licznych warsztatach i wykładach we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach,
  • realizuje projekty międzynarodowe m.in. z Holandią, Francją, Włochami, Szwajcarią, Ukrainą i Litwą.
  • Drużuna Ratownicza współpracuje z OSP Timken i WOPR Sosnowiec
NASI UCZNIOWIE:
  • osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym,
  • wybierają najlepsze kierunki studiów,
  • uczestniczą czynnie w życiu szkoły,
  • pomagają potrzebującym,
  • wygrywają konkursy i olimpiady,
  • są studentami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
  • są studentami Uniwersytetu Śląskiego.
KONTAKT

Uniwersyteckie
II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater
ul. Parkowa 1
41-200 Sosnowiec
tel./fax 32 266 45 35
e-mail: loplater@wp.pl

Strona internetowa
Copyright 2018 II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu