:

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Janusza Korczaka

41-214 Sosnowiec, ul. Ludwika Zamenhofa 15

Telefon: (32) 291-57-10

Strona internetowa: http://korczak.edu.pl

E-mail: lo6@sosnowiec.edu.pl

Ilość odwiedzin: 1735

Szablon informacyjny szkoły dotyczący Targów Edukacyjnych 2003

 

1/ Proponowane:

 

a/ liceum ogólnokształcące:

 

Numer

oddziału

ROZSZERZENIA

CYKL KSZTAŁCENIA

 

 

 

1

IA

przedmioty rozszerzone:

matematyka,

język angielski lub informatyka,

oraz  fizyka lub geografia lub chemia*

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo,  robotyka

 

 

 

3 lata

 

 

2

IB            

przedmioty rozszerzone:

język angielski,

język niemiecki lub francuski lub włoski lub hiszpański*

geografia lub historia lub wos*

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, psychologia klienta

 

3 lata

 

 

 

 

3

IC

przedmioty rozszerzone:

biologia,

chemia

przedmiot uzupełniający: laboratorium biologiczne, fizyka medyczna, historia i społeczeństwo

 

 

 

 

3 lata

 

 

 

 

4

ID

przedmioty rozszerzone:

język polski,

historia lub geografia

język angielski lub wos

przedmioty uzupełniające: przyroda lub historia i społeczeństwo, edukacja dziennikarska, 

 

 

 

 

 

3 lata

  UWAGA: * zostaną utworzone maksymalnie dwie grupy

 

 

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

Przedmioty za które kandydat będzie otrzymywał punkty przy wyborze danej klasy:

 

IA  - j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka

IB  - j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka

IC -  j. polski, j. angielski, biologia, chemia

ID -  j. polski, j. angielski, historia, wos

 

 

    .............................................................................................................................................

 

 

-          3/ Informacje i zapisy / kontakt:

-           telefony, fax:                                    32 2915710,    32 2918722,

-          poczta elektroniczna:                         lo6@sosnowiec.edu.pl

      -    adres strony internetowej:                  http://www.korczak.edu.pl