:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul.Kilińskiego 25

Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

41-200 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 42

Telefon: (32) 269-95-50

Strona internetowa: http://www.ckziu25.sosnowiec.pl

E-mail: t2_z3@ckziu.sosnowiec.pl

Ilość odwiedzin: 289

Szablon informacyjny szkoły dotyczący Targów Edukacyjnych 2003

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / specjalizacje zawodowe / profile kształcenia / rozszerzenia

 

 

b/ technikum na podbudowie gimnazjum:

Numer

oddziału

ZAWÓD

KWALIFIKACJE

CYKL KSZTAŁCENIA

I TAB2

Technik budownictwa

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

4

I TAB2

Technik architektury krajobrazu

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

RL.22.  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

4

 

c/ szkoła branżowa I stopnia:

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana

Numer

oddziału

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA

I M3

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

3

I M3

Monter sieci i instalacji sanitarnych

3

I M3

Monter stolarki budowlanej

3

 

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

Numer

oddziału

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA

I W2

Mechanik pojazdów samochodowych

3

I W2

Cukiernik

3

I W2

Kucharz

3

I W2

Lakiernik

3

I W2

Monter sieci i instalacji sanitarnych

3

I W2

Fryzjer

3

I W2

Stolarz

3

I W2

Blacharz samochodowy

3

I W2

Sprzedawca

3

I W2

Elektromechanik

3

I W2

Elektromechanik pojazdów samochodowych

3

 

d/ kursy kwalifikacyjne:

Numer

oddziału

NAZWA

CZAS TRWANIA

DODATKOWE INFORMACJE

-----

--------------------------

--------

----------------------------

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

  

 O przyjęciu do w/w szkół decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego, liczba punktów za wybrane oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za dodatkowe osiągnięcia ucznia wymieniona na świadectwie gimnazjalnym.

 

Technikum Nr 2 Architektoniczno-Budowlane

zawód: technik budownictwa

Obowiązkowo

o   język polski

o   matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

o   informatyka

o   technika lub plastyka 

zawód:  technik architektury krajobrazu

Obowiązkowo

o   język polski

o   matematyka

 

Wybrane zajęcia edukacyjne:

o    biologia lub geografia

o    Technika lub plastyka

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana (wszystkie zawody)

Obowiązkowo

o   język polski

o   matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

o    informatyka

o    technika

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 (wszystkie zawody)

Obowiązkowo

o   język polski

o   matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

o    informatyka

o    technika

        

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

-          telefony, fax:                                     032 /  269-95-50     

-          poczta elektroniczna (e-mail):          t2_z3@ckziu25.sosnowiec.pl

-          adres strony internetowej :               http://www.ckziu25.sosnowiec.pl

 

4/ Inne

Współczesny pracodawca oczekuje, aby absolwent szkoły zawodowej był w pełni  przygotowany do podjęcia zatrudnienia na konkretnym stanowisku. Technikum nr 2 Architektoniczno – Budowlane i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 jako nowoczesne szkoły zawodowe  przygotowują młodzież do płynnego wejścia na rynek pracy oraz kompetentnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkoła kładzie duży nacisk na praktyczną naukę zawodu i współpracę z pracodawcami tak, aby absolwent naszej szkoły  bez problemu znalazł pracę.

 Szkoła współpracuje z wiodącymi firmami branżowymi: FAKRO, KOŁO, GEBERIT, CEKOL, MAPEI POLSKA, VISSMAN, ECO PASS HAUSE, AKADEMIA TECHNIK MALARSKICH, ELEKTO-KOCJAN; w ramach współpracy organizowane są szkolenia, pokazy oraz wycieczki branżowe;
Uczniowie biorą udział i  osiągają sukcesy  w konkursach i olimpiadach budowlanych na wszystkich szczeblach, np. konkurs „Złota Kielnia”, olimpiada „Buduj z Pasją”, Wojewódzki Konkurs Prac Technicznych Uczniów Szkół Budowlanych;
W Szkole Branżowej I Stopnia nr 2 prowadzony jest dualny system kształcenia.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się u lokalnych pracodawców na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, uczniowie mają status pracownika młodocianego, pracodawca odprowadza wszystkie składki do ZUS; uczniowie otrzymują wynagrodzenie za pracę.
Nasza młodzież od wielu lat wyjeżdża na praktyki zagraniczne i staże międzynarodowe.

         „Inwestujemy w naukę” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego- Uczniowie mogą skorzystać z płatnych staży, atrakcyjnych szkoleń i kursów: np. prawa jazdy, kurs na obsługę bezzałogowych statków powietrznych, audytor systemu bezpieczeństwa itp).

       „Nauka przez doświadczenie” w ramach europejskiego programu Erasmus+ - projekt zagranicznych praktyk zawodowych. Uczniowie uczestniczą w kursach językowych przygotowujących ich do wyjazdów na praktyki do: Niemiec, Hiszpanii i Portugalii.

        „Kariera zawodowa zaczyna się w szkole II” w ramach programu POWER – projekt praktyk zagranicznych. Planowane są wyjazdy do Hiszpanii, Włoch, Czech, Niemiec, Portugalii

Udział w  projektach pozwala młodzieży na zdobycie certyfikatów, doskonalenie umiejętności językowych, w tym poszerzanie słownictwa zawodowego. Co ważne, nabywanie praktycznych umiejętności odbywa się w rzeczywistym środowisku zawodowym, a uczeń poza podniesieniem kompetencji zawodowych, poznaje zagraniczne rynki pracy i nawiązuje międzynarodowe kontakty.