:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul.Grota-Roweckiego 64

Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru i Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 Artystyczno - Rzemieślnicza, Szkoła Policealna nr 7

41-200 Sosnowiec, Grota Roweckiego 64

Telefon: (32) 266-06-82

Strona internetowa: http://www.ckziu.com

E-mail: sekretariat@ckziu.com

Ilość odwiedzin: 293

Szablon informacyjny szkoły dotyczący Targów Edukacyjnych 2003

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / specjalizacje zawodowe / profile kształcenia / rozszerzenia

 

 

b/ technikum na podbudowie gimnazjum:

Numer

oddziału

ZAWÓD

KWALIFIKACJE

CYKL KSZTAŁCENIA

1Ta

Technik przemysłu mody

AU.14  Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

4 lata

1Tb

Technik fotografii i multimediów

AU.23  Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

4 lata

1Tc

Technik usług fryzjerskich

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

AU.26 Projektowanie fryzur

4 lata

 

c/ szkoła branżowa I stopnia:

Numer

oddziału

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA

1BSa

Fryzjer

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

3 lata

1BSa

Krawiec

AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

3 lata

 

d/ kursy kwalifikacyjne:

Numer

oddziału

NAZWA

CZAS TRWANIA

DODATKOWE INFORMACJE

 

1.

Wytwarzanie wyrobów ze szkła AU.5

3 semestry

1. Sporządzanie zestawów szklarskich i topienie mas szklanych
2. Formowanie wyrobów ze szkła sposobem ręcznym
3. Formowanie wyrobów ze szkła sposobem mechanicznym
4. Wykańczanie, zdobienie oraz przetwarzanie wyrobów ze szkła

 

2.

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych AU.14

3 semestry

1. Projektowanie wyrobów odzieżowych

2. Wykonywanie wyrobów odzieżowych

 

3.

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych A.74

3 semestry

1.Organizowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

2.Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych

 

4.

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich AU.21

3        semestry

1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów

2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie

3. Zmiana koloru włosów

 

5.

Rejestracja , obróbka i publikacja obrazu AU.23

3        semestry

1.Organizacja prac fotograficznych

2.Rejestracja obrazu

3.Kopiowanie i obróbka obrazu

 

6.

Udzielanie pomocy

i organizacja wsparcia

osobie niepełnosprawnej MS.08

2 semestry

1.Organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną

2. Wykonywanie czynności opiekuńczych

3.Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej

4.Wspieranie osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych

 

7.

Świadczenie usług

opiekuńczych osobie chorej

i niesamodzielnej MS.04

2        semestry

1.Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej

2.Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

3.Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną

 

 

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

 

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne na stronie CKZiU www.ckziu.com

 

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

-          telefony, fax:                                     32 291 20 94, 32 266 06 82

-          poczta elektroniczna:                         sekretariat@ckziu.com

-          adres strony internetowej:                 www.ckziu.com

 

4/ Inne

Współczesny pracodawca oczekuje, aby absolwent szkoły zawodowej był w pełni  gotowy do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku. Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru jako nowoczesna szkoła przygotowuje młodzież do płynnego wejścia na rynek zatrudnienia i kompetentnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkoła kładzie duży nacisk na praktyczną naukę zawodu i współpracę z lokalnymi pracodawcami aby absolwent naszej szkoły  bez problemu znalazł pracę.

Szkoła ściśle współpracuje z  przedstawicielami firm  i przedsiębiorstw różnych branż, łącząc rynek pracy i edukacji aby zapewnić uczniom miejsca praktyk:

- w branży odzieżowej w zawodzie Technik przemysłu mody:  Huna, „Vesta” PHU, „Kati” Exclusive Fashion Studio, „Jumper” Odzież Sportowa, „Salomea” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, „Anais –Apparel Luxury Lingerie”, Orvat,” Norman”, „Lear”

-  w branży fryzjerskiej w zawodach Technik usług fryzjerskich i Fryzjer: Akademia Fryzjerska Berendowicz & Kublin, Akademia Fryzjerska Maniewski, Fale Loki Koki,-

- w branży fotograficznej w zawodach Technik Fotografii i Multimediów: Kodak Express Digital Solution, Aktin, Drukarnia Imielski, Foto Pasek, Foto Witalińska, „Interfoto”,

 

Nasza młodzież od lat wyjeżdża na międzynarodowe staże zawodowe. Dzięki wyjazdom doskonali    umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, umiejętności językowe w codziennej komunikacji, poszerza słownictwo z zakresu języka obcego zawodowego, podwyższa kompetencje zawodowe, poznaje inną kulturę, obyczaje, nawiązuje nowe kontakty, poznaje zasady funkcjonowania  rynków pracy w Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii …. .