:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul.Grota-Roweckiego 64

Technikum nr 3 Gastronomiczno – Hotelarskie i Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Gastronomiczna

41-200 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 64

Telefon: (32) 266-27-01

Strona internetowa: http://www.ckziu.com

E-mail: sekretariat@ckziu.com

Ilość odwiedzin: 272

Szablon informacyjny szkoły dotyczący Targów Edukacyjnych 2003

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / specjalizacje zawodowe / profile kształcenia / rozszerzenia

 

 

b/ technikum na podbudowie gimnazjum:

Numer

oddziału

ZAWÓD

KWALIFIKACJE

CYKL KSZTAŁCENIA

1 GŻ

Technik żywienia i usług gastronomicznych

343 404

 

TG.07   Sporządzanie potraw i napojów

TG.16  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

4 lata

1 GKŻ

Technik żywienia i usług gastronomicznych.

343 404

 

 

TG.07   Sporządzanie potraw i napojów

TG.16  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

4 lata

 

Kelner

513 404

TG. 10.  Wykonywanie usług  kelnerskich

TG.11. Organizacja usług gastronomicznych 

1 GHT

 Technik hotelarstwa

422 402

 

 

 

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi  hotelarskie

4  lata

 

Technik obsługi turystycznej

422 103

 

TG. 14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

c/ branżowa szkoła I stopnia:

Numer

oddziału

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA

1 GKC

Kucharz

TG.07   Sporządzanie potraw i napojów

 

     

 

 

       3 lata

Cukiernik

TG. 04 Produkcja wyrobów cukierniczych

 

 

d/ kursy kwalifikacyjne:

Numer

oddziału

NAZWA

CZAS TRWANIA

DODATKOWE INFORMACJE

1.

TG.16. Organizacja żywienia                   i usług gastronomicznych

2 semestry

Uczeń/ słuchacz będzie zdobywał wiedzę  w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w zakresie:

1.   Planowania i oceniania żywienia

2.   Organizowania produkcji Gastronomicznej

3.   Planowania i wykonywania usług gastronomicznych

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

    Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne na stronie CKZiU www.ckziu.com

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

-          telefony, fax:                                     32/2660682  lub 32/2662701

-          poczta elektroniczna:                         sekretariat@ckziu.com

-          adres strony internetowej:                 www.ckziu.com

4/ Inne

W ramach kształcenia zawodowego młodzież zdobywa wiadomości i umiejętności  zawodowe w oparciu o podstawę programową oraz ścisłą współpracę z rynkiem pracy.

Priorytetem szkoły jest współpraca z pracodawcami,  których  aktywne włączamy w proces dydaktyczny  w ramach kształcenia dualnego, praktyk zawodowych zajęć praktycznych u pracodawców, a także poprzez współorganizowanie współzawodnictwa zawodowego młodzieży w różnych konkursach i turniejach branżowych.  

Kształcenie zawodowe  młodzieży uwzględnia potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy.

W otoczeniu szkoły mamy wielu pracodawców z którymi na stałe współpracujemy i którzy wspierają szkołę w kształceniu przyszłych fachowców na kierunkach w których kształci szkoła. Należą do nich między innymi:

Hotel „Angelo”

„M Hotel”

Hotel „Diament”

Hotel „Monopol”

Hotel „Szafran”

Hotel „Novotel”

Hotel „Centrum”

„Consensus” Huta Katowice

Restauracja „Moja Pasja”

Restauracja „Belvedere”

Restauracja „Kolorowa”

 Hotel Holiday Inn Dąbrowa Górnicza

Biuro podróży

’’NECKERMANN”

Biuro podróży

WAKACJE.PL,