:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul.Grota-Roweckiego 64

Technikum nr 1 Ekonomiczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 Handlowa

41-200 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 64

Telefon: (32) 291-39-25

Strona internetowa: http://www.ckziu.com

E-mail: sekretariat@ckziu.com

Ilość odwiedzin: 356

Szablon informacyjny szkoły dotyczący Targów Edukacyjnych 2003

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / specjalizacje zawodowe / profile kształcenia / rozszerzenia

 

 

technikum na podbudowie gimnazjum:

Numer

oddziału

ZAWÓD

KWALIFIKACJE

CYKL KSZTAŁCENIA

Ia E

Technik ekonomista

AU.35.  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36.  Prowadzenie rachunkowości

4 lata

Ib R

Technik organizacji reklamy

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.30. Organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowej

4 lata

Ic H/W

Technik handlowiec

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

AU.25. Prowadzenie  działalności handlowej

4 lata

Technik weterynarii

RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

4 lata

 

d/ kursy kwalifikacyjne:

Numer

oddziału

NAZWA

CZAS TRWANIA

DODATKOWE INFORMACJE

 

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

550 godz.

1. Rozliczanie wynagrodzeń
2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

 

AU.30. organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowej

640 godz.

1. Tworzenie przekazu reklamowego
2. Projektowanie środków reklamowych
3. Tworzenie planu medialnego
Przygotowywanie środków reklamowych
4. Badanie skuteczności reklamy

 

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

700 godz.

Organizowanie sprzedaży
Sprzedaż towarów

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

    Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne na stronie CKZiU www.ckziu.com

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

-     telefony, fax:                                     032 291 39 25

-          poczta elektroniczna:                         sekretariat@ckziu.com

-          adres strony internetowej:                 www.ckziu.com

 

4/ Inne

Współczesny rynek pracy wymaga, aby szkoły zawodowe przygotowały w pełni gotowych i kompetentnych pracowników. Technikum nr 1 Ekonomiczne spełnia te oczekiwania. Jest szkołą nowoczesną, w której duży nacisk kładzie się na praktyczną naukę zawodu. Sprzyjają temu bardzo dobre relacje z pracodawcami w regionie. Dzięki temu absolwenci są dobrze postrzegani na konkurencyjnym rynku pracy i szybko znajdują zatrudnienie na konkretnych stanowiskach.  

Szkoła ściśle współpracuje z  przedstawicielami firm  i przedsiębiorstw różnych branż, łącząc rynek pracy i edukacji. Zapewnia uczniom atrakcyjne i zgodne z kierunkiem kształcenia miejsca praktyk: 

– w branży ekonomicznej : banki, biura rachunkowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta, Urząd Pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia,

– w branży reklamowej i handlowej : agencje reklamowe m.in. Aktin, Watermelon, Media Będzin, działy PR i marketingu przedsiębiorstw państwowych i prywatnych,  Dziennik Zachodni, TVP Katowice, IKEA Katowice.

- w branży weterynaryjnej – kształcenie zawodowe praktyczne prowadzenie w oparciu o system kształcenia dualnego w rzeczywistych warunkach pracy.

Nasi uczniowie od lat wyjeżdżają również na międzynarodowe staże zawodowe. Dzięki temu sprawdzają swoje umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy oraz kompetencje językowe w codziennej komunikacji i w sferze zawodowej. Jednocześnie poznają zasady funkcjonowania europejskich rynków pracy np. we Włoszech, w Hiszpanii, w Portugalii czy w Niemczech. Dodatkowo uczniowie mają możliwość spotkania się z różnymi kulturami i obyczajami.