:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 13

Telefon: (32) 292-44-70

Strona internetowa: http://zse.edu.pl

E-mail: sekretariat@zse.edu.pl

Ilość odwiedzin: 298

Szablon informacyjny szkoły dotyczący Targów Edukacyjnych 2003

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / specjalizacje zawodowe / profile kształcenia / rozszerzenia

 

 b/ technikum na podbudowie gimnazjum:

 

Numer

oddziału

ZAWÓD

KWALIFIKACJE

CYKL KSZTAŁCENIA

1A

Technik elektronik

EE.3 Montaż oraz instalowanie

układów i urządzeń

elektronicznych

EE.22 Eksploatacja urządzeń

elektronicznych

4

1B

(0,5)

Technik elektronik

EE.3 Montaż oraz instalowanie

układów i urządzeń

elektronicznych

EE.22 Eksploatacja urządzeń

elektronicznych

4

1C

Technik informatyk

EE.8 Montaż i eksploatacja

systemów komputerów, urządzeń

peryferyjnych i sieci

EE.9 Programowanie, tworzenie i

administrowanie stronami

internetowymi i bazami danych

4

1D

Technik informatyk

EE.8 Montaż i eksploatacja

systemów komputerów, urządzeń

peryferyjnych i sieci

EE.9 Programowanie, tworzenie i

administrowanie stronami

internetowymi i bazami danych

4

1E

Technik informatyk

EE.8 Montaż i eksploatacja

systemów komputerów, urządzeń

peryferyjnych i sieci

EE.9 Programowanie, tworzenie i

administrowanie stronami

internetowymi i bazami danych

4

1F

(0,5)

Technik teleinformatyk

EE.10 Montaż, uruchamianie oraz

utrzymanie urządzeń i sieci

teleinformatycznych

EE.11 Administrowanie sieciowymi

systemami operacyjnymi i

sieciami komputerowymi

4

1F

(0,5)

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

EE.19 Montaż i eksploatacja

instalacji wewnątrzbudynkowych

telewizji satelitarnej, kablowej i

naziemnej

EE.20 Montaż i eksploatacja

szerokopasmowych sieci

kablowych pozabudynkowych

4

1G

(0,5)

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

ST.2 Realizacja nagrań

ST.3 Realizacja nagłośnień

4

1H

Technik automatyk

EE.17 Montaż i uruchamianie

urządzeń automatyki

przemysłowej

EE.18 Przeglądy, konserwacja,

diagnostyka i naprawa instalacji

automatyki przemysłowej

4

 

c/ branżowa szkoła I stopnia:

Numer

oddziału

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA

1a

Elektronik

3

 

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

Dostępne na stronie www.zse.edu.pl

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

-          telefony, fax:                                     32 292 44 70

-          poczta elektroniczna:                         sekretariat@zse.edu.pl

-          adres strony internetowej:                 https://zse.edu.pl